Home | CISO as a service | Audit KyB | IT manager as a service | CBA a IT projekty | IT architektúra

ITACON, s.r.o.

"Prinášame jednoduchosť do sveta IT."


Kto všetko musí absolvovať audit kybernetickej bezpečnosti?


Ako často?


Prečo audit kybernetickej bezpečnosti?

"Pretože je povinný pre všetkých prevádzkovateľov základnej služby v zmysle §29 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti ... :-)"

Pretože pomôže organizácií poukázať na nedostatky, nesúlady a riziká, a navrhne možné opatrenia na ich odstránenie alebo zníženie na akceptovateľnú úroveň!


Kto môže takýto audit realizovať?


Disponuje ITACON takýmito certifikovanými osobami?


Čo táto služba predstavuje ...

Zo strany klienta je pred auditom potrebné pripraviť a poslať nám:

Následne:

Po vzájomnej dohode na cene, v súlade s vyhláškou NBÚ č. 493/2022 Z. z., bude z našej strany zrealizovaný samotný audit približne v tomto duchu:

Po odovzdaní záverečnej správy má klient povinnosť túto doručiť na NBÚ do 30 dní!

Súčasťou záverečnej správy by malo byť aj vyjadrenie PZS k jednotlivým zisteniam, resp. určenie "akčného plánu" opatrení na odstránenie identifikovaných nesúladov a rizík. Takže auditom to na vašej strane nekončí, práve naopak, začína proces implementácie jednotlivých opatrení.

Cena za služby MKB sa určuje na základe určenia rozsahu trvania auditu v súlade s prílohou č. 2 vyhlášku NBÚ č. 493/2022 Z. z.. Pre úplne "najmenšie" organizácie zvyčajne začína na sume 3500 EUR.


Ak vás naše služby zaujali, napíšte nám ...

V prípade záujmu nás neváhajte osloviť tu . Stačí zanechať kontakt a my sa vám ozveme.ITACON s.r.o., Kominárska 2, 83104 Bratislava, Slovakia, IČO: 50838563, IČDPH:2120494277