Home | CISO as a service | Audit KyB | IT manager as a service | CBA a IT projekty | IT architektúra

ITACON, s.r.o.

"Prinášame jednoduchosť do sveta IT."


Pre koho je určená služba manažéra kybernetickej bezpečnosti?

("Ideálne, pre tie, ktoré skutočne chcú, lebo si uvedomujú riziká svojho podnikania a nie pre tie, ktoré sú k tomu donútené regulátorom ... :-)" )


Čo táto služba predstavuje ...

Aktuálna legislatíva v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti kladie na organizácie značné nároky. A s príchodom nových noriem a regulačných rámcov toho bude ešte viac ...

Uvedomuje si, že zabezpečenie týchto spôsobilostí a zdrojov, najmä zabezpečenie výkonu činností MKB, internými kapacitami, čiže prostredníctvom interného zamestnanca s príslušnými znalosťami a skúsenosťami, je pre veľa organizácií náročné a zdĺhavé, ak nie priamo nemožné.

Z uvedeného dôvodu vieme vašej organizácii poskytnúť manažéra kybernetickej bezpečnosti, t. j. osobu s preukázateľnou odbornou spôsobilosťou, ktorej úlohou bude zodpovednosť za nastavenie a správu systému riadenia kybernetickej bezpečnosti. Náš certifikovaný MKB vám pomôže zaistiť ochranu informačných aktív vašej organizácie implementáciou, riadením a spätnou kontrolou procesov informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

V súlade so znalostným štandardom, podľa prílohy č. 5 k vyhláške NBÚ č. 492/2022 Z. z., vie náš MKB plniť najmä nasledovné úlohy:

Okrem samotného výkonu vyššie uvedených činností vieme v prípade záujmu podporiť ich realizáciu aj softvérovým vybavením, ktoré značne zefektívňuje tieto aktivity a organizácii zjednodušuje prípadnú zastupiteľnosť alebo výmenu na pozícii MKB („dáta a nástroje zostávajú v organizácii“).

V rámci tejto služby vieme poskytnúť aj:

Cena za služby MKB pre najmenšie organizácie zvyčajne začína okolo 6000 EUR na jeden rok. Závisí od samotnej veľkosti organizácie, veľkosti a zložitosti IT infraštruktúry, jej vyspelosti a samozrejme zvolených služieb.


Ak vás naše služby zaujali, napíšte nám ...

V prípade záujmu nás neváhajte osloviť tu . Stačí zanechať kontakt a my sa vám ozveme.ITACON s.r.o., Kominárska 2, 83104 Bratislava, Slovakia, IČO: 50838563, IČDPH:2120494277